TB2fZmJmYYI8KJjy0FaXXbAiVXa_!!2003267403
TB2fZmJmYYI8KJjy0FaXXbAiVXa_!!2003267403

Camera Hành Trình G300 – Full HD Cảm Biến SONY

*Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối
* Kiểu dáng nhỏ gọn, thể thao
* Cảm biến sony, có gps hiển thị tốc độ xe chạy
* Phần mềm điều khiển Tiếng Anh: 360 Dash Cam
* Tặng đế giữ điện thoại trị giá 150.000đ.

*Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối
* Kiểu dáng nhỏ gọn, thể thao
* Cảm biến sony, có gps hiển thị tốc độ xe chạy
* Phần mềm điều khiển Tiếng Anh: 360 Dash Cam
* Tặng đế giữ điện thoại trị giá 150.000đ.