xiaomi-70-dashcam-5-1506758393589
xiaomi-70-dashcam-5-1506758393589

Camera Hành Trình Xiaomi 70 Minutes Dashcam

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối
* Kiểu dang nhỏ gọn thời trang
* Kết nối thông minh, điều khiển qua smart phone
* Phần mềm Tiếng Anh: 70Mai
* Khuyến mại: Đế hít giữ điện thoại trên xe hơi.

900,000VNĐ

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối
* Kiểu dang nhỏ gọn thời trang
* Kết nối thông minh, điều khiển qua smart phone
* Phần mềm Tiếng Anh: 70Mai
* Khuyến mại: Đế hít giữ điện thoại trên xe hơi.