wifi3r
wifi3r

Bộ phát sóng Mi Wifi Router Gen 3

Mã: wifi3
Trạng Thái: Còn hàng

THÔNG TIN TÓM TẮT

Router Wifi Xiaomi Gen3

+ Chính hãng Xiaomiviet phân phối
+ Phát sóng cực mạnh với 4 Anten
+ Quản lý phát wifi thông minh

Giá: 550,000