Capture
01-cap-sac-miband-2_large
day_sac_mi_band_2_0-1_1024x1024
01-cap-sac-miband-2_large
day_sac_mi_band_2_0-1_1024x1024

Dây sạc Miband 2

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối
* Thời lượng pin 20 ngày sử dụng
* Hiển thị thông tin tin nhắn cuộc gọi, app….
* Theo dõi sức khỏe khi tập thể dục

50,000VNĐ

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối
* Thời lượng pin 20 ngày sử dụng
* Hiển thị thông tin tin nhắn cuộc gọi, app….
* Theo dõi sức khỏe khi tập thể dục

Dây sạc thay thế cho Miband 2

01-cap-sac-miband-2_large

day-sac-miband-2-review-5

sac-miband-2 (2)

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về Dây sạc Miband 2

Thêm đánh giá

  Ảnh đính kém 01-cap-sac-miband-2_large

  Tôi muốn mua dây sạc miband 2

  Trả lời

Mời bạn đánh giá hoặc đặt câu hỏi về Dây sạc Miband 2

Thêm đánh giá

  Ảnh đính kém 01-cap-sac-miband-2_large

  Tôi muốn mua dây sạc miband 2

  Trả lời