xiaomi3-1498658258601

Máy Chiếu Xiaomi Laser Projector

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối.
* Sử dụng công nghệ hiện đại.
* Tích hợp hệ điều hành Android với MIUI TV.

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối.
* Sử dụng công nghệ hiện đại.
* Tích hợp hệ điều hành Android với MIUI TV.