day_20kim_20loai_20miband2_20mijoas_20plus_20_20_1__1024x1024
day_20kim_20loai_20miband2_20mijoas_20plus_20_20_1__1024x1024

Dây Thay Thế Bằng Kim Loại Cho MiBand2 Mijoas Plus

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối
* Kiểu dang nhỏ gọn thời trang,
* Phù hợp với đồng hồ Mi Band 2

160,000VNĐ

Hết hàng

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối
* Kiểu dang nhỏ gọn thời trang,
* Phù hợp với đồng hồ Mi Band 2