may-tao-do-am-xiaomi
may-tao-do-am-xiaomi

Đèn Xông Tinh Dầu Kiêm Máy Tạo Độ Ẩm Xiaomi

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối.
* Kiểu dang nhỏ gọn thời trang.
* Kết nối thông minh, điều khiển qua bluetooth.
* Sẽ trở thành chiếc loa nếu bạn muốn.

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối.
* Kiểu dang nhỏ gọn thời trang.
* Kết nối thông minh, điều khiển qua bluetooth.
* Sẽ trở thành chiếc loa nếu bạn muốn.