aa

Giày thể thao Xiaomi

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối.
* Thiết kế siêu mỏng, siêu nhẹ.
* Nhiều màu, nhiều size lựa chọn

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối.
* Thiết kế siêu mỏng, siêu nhẹ.
* Nhiều màu, nhiều size lựa chọn