Capture1

Gối Mát Xa Cổ Xiaomi LR-S100

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối.
* Thiết kế thông minh , tiện lợi.
* Dễ dàng sử dụng , và thay thế phụ kiện.
* Phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau.

380,000VNĐ

* Chính hãng Xiaomi Việt Nam phân phối.
* Thiết kế thông minh , tiện lợi.
* Dễ dàng sử dụng , và thay thế phụ kiện.
* Phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau.