Capture

Vali Doanh Nhân Xiaomi

* Phân phối chính hãng bởi Xiaomi Việt Nam
* Kiểu dang nhỏ gọn thời trang
Sản phẩm trong phân khúc cao cấp
* Chất liệu sản phẩm cao cấp

1,950,000VNĐ

* Phân phối chính hãng bởi Xiaomi Việt Nam
* Kiểu dang nhỏ gọn thời trang
Sản phẩm trong phân khúc cao cấp
* Chất liệu sản phẩm cao cấp