pin-gen-2-1
pin-gen-2-1

Sạc Dự Phòng Xiaomi 10000mAh Gen 2

Mã: 10gen2

* Sản phẩm thê hệ cũ này đã ngưng sản xuất.
* Tham khảo sản phẩm thay thế: Tại Đây

 

* Sản phẩm thê hệ cũ này đã ngưng sản xuất.
* Tham khảo sản phẩm thay thế: Tại Đây